De Meridiaanschool
Nascholingsinstituut voor Japanse Acupunctuur
© De Meridiaanschool

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit 2 weekenden van 2 dagen . Module 1 (lesdag 1 & 2) U leert in deze module stap voor stap systematisch een behandeling uit te voeren terwijl u onmiddellijk de juistheid hiervan checkt door middel van palpatie. Er wordt geoefend met verschillende palpatiemethodes van pols, hara (abdomen), en de meridianen zelf. Het oefenen van praktische vaardigheden op elkaar staat centraal in deze cursus. In de eerste module leert u de 4 basispatronen waarmee de meridianen in balans gebracht worden. Hierdoor kan genezing op een diep niveau plaatsvinden. Een aantal basis naaldtechnieken wordt geleerd. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het exact lokaliseren van het punt. Na deze module bent u in staat zelfstandig de 4 basispatronen te diagnosticeren en te behandelen in de praktijk. Module 2 (lesdag 3 en 4): In deze 2e module bouwen we voort op de basispatronen uit de eerste module. De balans in het meridiaan-systeem die gebracht is met de behandeling van de 4 basispatronen vormt de basis voor succesvolle symptomatische behandeling, die in het 2e weekeind verder aan bod komt. Dag 1 van module 2 bestaat uit een gehele dag over Japanse directe moxatherapie. Moxa wordt in Japan frequent gebruikt voor het behandelen van uiteenlopende symptomen. Pijnklachten, maar ook interne en psychosomatische klachten kunnen effectief behandeld worden met moxa. Op deze dag komen aan bod de techniek, de indicaties en contra-indicaties. Ook komt aan bod hoe effectief een puntselectie is te maken op basis van palpatie bevindingen. Er wordt uitgebreid geoefend met de technieken. Na deze dag bent u in staat zelfstandig een moxabehandeling uit te voeren om diverse klachten te behandelen. In elk geval komt het bewegingsapparaat aan bod. Op de tweede dag worden verschillende verdere behandelvormen behandeld en geoefend, zoals het gebruik van verblijfsnaaldjes e.d. Behandelstrategieën voor gynaecologische klachten worden behandeld. Verschillende benaderingen en strategieën vanuit de Japanse acupunctuur voor het werken met klachten komen aan bod. Op deze manier is de cursist in staat ook andere dan de in deze module aan bod gekomen klachten te behandelen. Na dit weekeinde bent u in staat om zelfstandig bij elke patiënt een meridiaan-diagnose te stellen en volgens het stappenplan een behandeling uit te voeren. Tevens bent u in staat om diverse symptomen te behandelen met verschillende technieken. Aanbevolen wordt om tussen de twee weekeinden de stof van het 1e weekeind te oefenen. I nstructies hiervoor worden aan het eind van het 1e weekeind gegeven. Dit hoeft doorgaans geen extra tijd te kosten indien u dit in uw praktijk inpast.
De Meridiaanschool
Nascholingsinstituut voor Japanse Acupunctuur
© De Meridiaanschool

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit 2 weekenden van 2 dagen . Module 1 (lesdag 1 & 2) U leert in deze module stap voor stap systematisch een behandeling uit te voeren terwijl u onmiddellijk de juistheid hiervan checkt door middel van palpatie. Er wordt geoefend met verschillende palpatiemethodes van pols, hara (abdomen), en de meridianen zelf. Het oefenen van praktische vaardigheden op elkaar staat centraal in deze cursus. In de eerste module leert u de 4 basispatronen waarmee de meridianen in balans gebracht worden. Hierdoor kan genezing op een diep niveau plaatsvinden. Een aantal basis naaldtechnieken wordt geleerd. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het exact lokaliseren van het punt. Na deze module bent u in staat zelfstandig de 4 basispatronen te diagnosticeren en te behandelen in de praktijk. Module 2 (lesdag 3 en 4): In deze 2e module bouwen we voort op de basispatronen uit de eerste module. De balans in het meridiaan-systeem die gebracht is met de behandeling van de 4 basispatronen vormt de basis voor succesvolle symptomatische behandeling, die in het 2e weekeind verder aan bod komt. Dag 1 van module 2 bestaat uit een gehele dag over Japanse directe moxatherapie. Moxa wordt in Japan frequent gebruikt voor het behandelen van uiteenlopende symptomen. Pijnklachten, maar ook interne en psychosomatische klachten kunnen effectief behandeld worden met moxa. Op deze dag komen aan bod de techniek, de indicaties en contra-indicaties. Ook komt aan bod hoe effectief een puntselectie is te maken op basis van palpatie bevindingen. Er wordt uitgebreid geoefend met de technieken. Na deze dag bent u in staat zelfstandig een moxabehandeling uit te voeren om diverse klachten te behandelen. In elk geval komt het bewegingsapparaat aan bod. Op de tweede dag worden verschillende verdere behandelvormen behandeld en geoefend, zoals microbloeden van Tingpunten en het gebruik van verblijfsnaaldjes e.d. Behandelstrategieën voor gynaecologische klachten worden behandeld. Verschillende benaderingen en strategieën vanuit de Japanse acupunctuur voor het werken met klachten komen aan bod. Op deze manier is de cursist in staat ook andere dan de in deze module aan bod gekomen klachten te behandelen. Na dit weekeinde bent u in staat om zelfstandig bij elke patiënt een meridiaan-diagnose te stellen en volgens het stappenplan een behandeling uit te voeren. Tevens bent u in staat om diverse symptomen te behandelen met verschillende technieken.